❤❤
Andreea. 14. dancer. your queen.
Home Theme Ask me anything

(via eu-insumi)

(via 18februarie)

Şi va veni ziua în care va trebui să pleci cât mai departe de toţi,să renunţi la familie,la prieteni şi la mâncarea de acasă.Pentru a fi fericit,de multe ori este nevoie să te îndepărtezi şi să-ţi găseşti singur drumul cel bun.Nu poţi să stai mereu în acelaşi loc şi să aştepţi ca ceilalţi să-ţi facă totul.Ai atâtea de învăţat,în viaţă,chiar şi atunci când faci ceea ce îţi place trebuie să înduri multe.Îţi imaginezi totul altfel,dar când ajungi acolo,îţi vine să dai cu capul de pereţi.Dar doar aşa te maturizezi,doar aşa începi să preţuieşti mai mult anumite lucruri.

beyoncescock:

seven billion people on this planet and i have 2 friends

(via unprime)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter